Grupa CSV Strumień natrysku_small

Jak wykonać test statyczny strumienia natrysku?

Nierzadko zdarza się, że pistolet nakłada materiał nie tak jak byśmy tego oczekiwali. Strumień natrysku przybiera dziwne kształty i rozmiary, niwecząc naszą dotychczasową pracę. Wykonując prosty test statyczny, sprawdzisz w czym tkwi problem i szybko go rozwiążesz.

Test statyczny strumienia natrysku ma za zadanie zapewnić spójność oraz właściwy rozmiar wielkości strumienia.

Postępowanie: Wykonaj poziomy strumień natrysku przetrzymując spust dopóki nie wystąpi ugięcie strumienia.

Pobierz plik w formacie pdf 

Grupa CSV Strumień natrysku_b