CSV Kompozyty

Jeszcze wyższa jakość obsługi! Grupa CSV tworzy spółkę CSV Kompozyty.

Szanowni Klienci, informujemy, że w związku z rozwojem firmy i nowymi planami strategicznymi, Dział Kompozyty, funkcjonujący dotychczas w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Grupy CSV, został od dnia 01 lutego 2017r. wyodrębniony jak spółka zależna i będzie kontynuował dalszą działalność jako CSV Kompozyty Sp. z o.o.

CSV Kompozyty - technologie kompozytowe

Zdobyte w branży kompozytowej doświadczenia pozwoliły tej jednostce organizacyjnej wypracować własny, sprawdzony model biznesowy, który w połączeniu z ponad 25-letnim doświadczeniem Grupy CSV zapewni jeszcze wyższą jakość obsługi. Zmiany te umożliwią wprowadzenie optymalizacji działań i zarządzania procesowego zgodnie z normą ISO 9001. Zabieg ten pozwoli również zacieśnić współpracę z kluczowym partnerem i liderem w branży – firmą Scott Bader.

Zmianie nie ulega zespół specjalistów, adres firmy ani oferta z zakresu branży kompozytów. Wyodrębnienie osobnej spółki nie ma także wpływu na ważność ustaleń i umów, które zostały zawarte przez Dział Kompozyty działający w strukturze Grupy CSV. Zmieniają się jedynie dane rejestrowe i forma prawna.

Więcej informacji na stronie www.csvkompozyty.pl