Wady powłok lakierowych: warzenie i pęcznienie

Wady powłok lakierowych: warzenie i pęcznienie

Przedstawiamy kolejne wady powłok lakierowych jakimi zagrożone są karoserie naszych samochodów. Warzenie oraz pęcznienie lakieru – czym jest spowodowane? Jak im zapobiegać? Zapraszamy do lektury.

Warzenie

Warzenie jest spuchnięciem i podniesieniem się warstwy poprzedniej podczas aplikacji nowej. Wada może się pojawić podczas lakierowania lub schnięcia powłoki.

Przyczyny

 • Zbyt długi czas odparowania międzywarstwowego podczas pracy w wersji: „mokre na mokre” z niektórymi produktami 2K;
 • Stosowanie niewłaściwych produktów na podłoża wrażliwe na działanie rozpuszczalników (NC/TPA) lub aplikacja zbyt grubych warstw;
 • Nieodpowiednia grubość warstwy podkładu kontaktowego (zbyt cienka warstwa lub za mocno przeszlifowana);
 • Niedokładne osuszenie podłoża.
Image

Zapobieganie

 • Przestrzegać zalecanych przerw na odparowanie;
 • Zawsze przeprowadzać test wrażliwości powłoki na działanie rozpuszczalników oraz stosować zalecaną technologię naprawy;
 • Aplikować odpowiednią grubość warstw według wytycznych kart technicznych;
 • Upewnić się, że podłoże jest odpowiednio suche.

Naprawa

Zeszlifować uszkodzoną powłokę i nałożyć od nowa stosując odpowiednie podkłady i przestrzegając czasów schnięcia.

Pęcznienie

Pęcznienie, to powolne odparowanie rozpuszczalników ze świeżej powłoki. Powoduje to pęcznienie lub zapadanie lakieru na dużych powierzchniach. Proces ten może prowadzić do utraty połysku, a miejscowo również do odznaczania się naprawianego miejsca (patrz opis wady - „Odznaczanie się naprawianego miejsca”).

Przyczyny

 • Zbyt krótkie czasy schnięcia między warstwami i/lub zbyt gruba warstwa podkładu;
 • Za cienka izolacja szpachlowanych miejsc lub jej całkowity brak;
 • Pęcznienie powłok już istniejących i wrażliwych na rozpuszczalniki;
Image

Zapobieganie

 • Przy aplikacji każdego produktu zachować odpowiednią grubość aplikowanych warstw oraz czasy schnięcia. Jeśli to możliwe suszyć stosując promiennik podczerwieni IR;
 • Nałożyć warstwę izolacyjną tak, aby osiągnąć grubość około 50 μm;
 • Przed lakierowaniem przeprowadzić test wrażliwości istniejącej powłoki na działanie rozcieńczalników akrylowych lub nitrocelulozowych. Zeszlifować ostre krawędzie oraz przejścia między naprawianymi obszarami wg wytycznych kart technicznych. Podkład wypełniający aplikować jedynie na gołą blachę. Aplikować cienką warstwę podkładu pozwalając na dostateczne odparowanie międzywarstwowe. Stosować podkłady linii wodorozcieńczalnej;
 • Stosować zalecane proporcje mieszania;
 • Przeprowadzić właściwy proces renowacji powłoki.
Image

Naprawa

Zeszlifować obszar na którym wystąpiła wada. Powłokę nałożyć od nowa stosując właściwe podkłady oraz / lub lakiery nawierzchniowe.


Drukuj   E-mail
Bądź na bieżąco z nowościami i poradami techników z branży lakierniczej!

Chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Administratorem danych osobowych jest Grupa CSV Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Pomorskiej 58-60, 70-812 Szczecin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem rodo@csv.pl. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z artykułem 6 ust. 1 RODO) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z artykułem 6 ust. 1 RODO) Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości). Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Musisz wyrazić zgodę w celu wysłania wiadomości.
Nieprawidłowe dane