Zmiany w przepisach w 2020 r. Paragon musi mieć NIP, by wymienić go na fakturę.

Zmiany w przepisach w 2020 r. Paragon musi mieć NIP, by wymienić go na fakturę.

Image

Drodzy Klienci, od początku 2020 roku w sklepach na fakturę będzie można wymienić tylko paragon z NIP nabywcy. W przypadku, gdy będzie on wystawiony na nie więcej niż 450 zł, to sam w sobie będzie fakturą, tyle że uproszczoną.

Kluczowy będzie tu art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, jeżeli sprzedawca zarejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej i wyda paragon, to będzie mógł potem wymienić go na fakturę podatnikowi VAT tylko pod warunkiem, że na paragonie był NIP. Tylko taki paragon będzie można później wymienić na fakturę dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Image

W przeciwnym razie będzie mu grozić sankcja w wysokości 100 proc. VAT z wystawionego dokumentu. Sankcji nie zapłaci tylko ten, kto za wymianę na fakturę paragonu bez NIP poniesie odpowiedzialność karnoskarbową.

Zakaz wymiany paragonów bez NIP na faktury nie będzie dotyczył konsumentów, którzy nie odliczają VAT przy zakupie, bo nie są podatnikami podatku od towarów i usług.

Są też faktury uproszczone

Już dziś sprzedawcy mogą wystawiać faktury uproszczone, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT). Nie trzeba wówczas podawać niektórych danych, które muszą zawierać zwykłe faktury. W praktyce fakturą uproszczoną może być również paragon, o ile opiewa on na kwotę nie wyższą niż 450 zł albo 100 euro i zawiera określone dane. Od 1 stycznia 2020 r. taką fakturą uproszczoną będzie paragon z NIP.


Drukuj   E-mail
Bądź na bieżąco z nowościami i poradami techników z branży lakierniczej!

Chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Administratorem danych osobowych jest Grupa CSV Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Pomorskiej 58-60, 70-812 Szczecin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem rodo@csv.pl. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z artykułem 6 ust. 1 RODO) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z artykułem 6 ust. 1 RODO) Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości). Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Musisz wyrazić zgodę w celu wysłania wiadomości.
Nieprawidłowe dane