Zmiany w Zarządzie Grupy CSV - Komunikat

Zmiany w Zarządzie Grupy CSV - Komunikat

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.08.2021 roku na wniosek Zarządu Grupy CSV podjęła uchwałę dotyczącą powołania Pana Wojciecha Jarząbka, Dyrektora Handlowego w skład Zarządu Grupa CSV sp. z o.o., powierzając mu z dniem 01 września br. pełnienie funkcji Członka Zarządu.

W ten sposób został wzmocniony dotychczasowy, dwuosobowy skład Zarządu Spółki, który tworzyli przez minione pięć lat: Pan Jerzy Szkwarek - Prezes Zarządu, oraz Pan Krzysztof Garus – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający.

Podjęta decyzja jest nie tylko uhonorowaniem wieloletniej pracy na rzecz naszej firmy Pana Wojciecha Jarząbka, ale przede wszystkim wynika z potrzeby kreowania i nakreślania z poziomu Zarządu nowych, wspólnych dla całej organizacji celów polityki handlowej, dopasowując Grupę CSV do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynkowej.

Jesteśmy przekonani, że wieloletnie doświadczenie, ugruntowana pozycja wśród naszych Klientów i Pracowników Pana Wojciecha Jarząbka, a w szczególności zaufanie struktur Pionu Handlowego pozwoli pod jego bezpośrednim nadzorem na osiąganie dalszych sukcesów w realizacji strategii Grupy CSV.

Pan Wojciech Jarząbek w ramach nowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Zarządu będzie również bezpośrednio kierował Pionem Handlowym. Jego zadaniem będzie sukcesywne zwiększanie udziału Grupy CSV w rynku oraz doskonalenie i integracja procesów handlowych, kontynuując już 30 letnią historię firmy.

Serdecznie gratulujemy tak spektakularnej zmiany w życiorysie zawodowym Pana Wojciecha Jarząbka oraz życzymy wielu sukcesów, satysfakcji z pracy i pozytywnych efektów wynikających z pełnienia nowej i odpowiedzialnej funkcji.

Witamy w zespole.
Jerzy Szkwarek
Krzysztof Garus
Image
Wojciech Jarząbek
Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Grupy CSV

Drukuj   E-mail