Przykład systemu lakierniczego na bazie gruntu URA-POX 026 na podłożu aluminiowym.

In by Karolina Piotrowska

Przykład systemu lakierniczego na bazie gruntu URA-POX 026 na podłożu aluminiowym.