Zabezpieczenie elementu pojazdu użytkowego systemem URA-POX 028 z nawierzchnią akrylową rozcieńczalnikową o obniżonym LZO URKI-VOC.

In by Karolina Piotrowska

Zabezpieczenie elementu pojazdu użytkowego systemem URA-POX 028 z nawierzchnią akrylową rozcieńczalnikową o obniżonym LZO URKI-VOC.