Szkolenia dla lakierników

Od profesjonalistów dla profesjonalistów.

Zdobądź do 80% dofinansowania na kursy dla lakierników

Jesteś firmą z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa)? 

Zgłoś się do nas i uzyskaj między 50%, a 80% dofinansowania na kursy lakiernicze dla swoich pracowników!

Poznaj ofertę szkoleń

Szkolenia realizujemy u Klienta lub w naszym centrum szkoleniowym International College of Refinish Competence w Szczecinie. Oferujemy kursy podstawowe, dla zaawansowanych oraz eksperckie dla kadry zarządzającej.

Zajmujemy się kompleksową organizacją szkoleń

Grupa CSV wspiera serwisy i warsztaty lakiernicze szeroką ofertą szkoleń lakierniczych.

Oferowane kursy pozwalają lakiernikom poszerzyć swoją wiedzę i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami. Szkolenia są dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klientów.

W Grupie CSV wierzymy, że ciągłe kształcenie się jest drogą do osiągania sukcesów.
Od strony merytorycznej

Od strony merytorycznej

Prowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych, badamy efektywność szkolenia i dbamy o skuteczną implementację nowych umiejętności.
Od strony organizacji

Od strony organizacji

Zajmujemy się rezerwacją noclegów, sal, transportu i wyżywienia. Stale współpracujemy z ponad 100 hotelami o standardzie od trzech do pięciu gwiazdek

Jak uzyskać dotację?

Wspólnie analizujemy potrzeby szkoleniowe w Twojej firmie

Wspólnie analizujemy potrzeby szkoleniowe w Twojej firmie

Ustalamy plan szkoleń, na które firma chce pozyskać środki

Ustalamy plan szkoleń, na które firma chce pozyskać środki

Wspieramy Twoją firmę w procesie ubiegania się o dotację

Wspieramy Twoją firmę w procesie ubiegania się o dotację

Informujemy o terminie składania wniosków, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji, realizujemy szkolenia

Informujemy o terminie składania wniosków, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji, realizujemy szkolenia

Dlaczego warto szkolić się z Grupą CSV?

 • Nasze centrum szkoleniowe ICRC jest wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, jako firma spełniająca standardy jakości potwierdzone certyfikatem ISO.
 • Jesteśmy pozytywnie zweryfikowani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod kątem świadczenia usług z EFS.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla lakierników samochodowych, lakierników przemysłowych, kadry zarządzającej lakiernią i likwidatorów szkód  
 • Nasze szkolenia realizowane są realizowane na poziomie podstawowym, zaawansowanym i eksperckim 
 • Kursy lakiernicze prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę techników i doradców
 • Realizujemy szkolenia, dzięki którym nasi Klienci osiągają mierzalne efekty biznesowe.
Image
Sprawdź aktualne szkolenia organizowane przez International College of Refinish Competence Sp. z o.o.

Sprawdź czy w Twoim województwie są środki na dofinasowanie

 • Dolnośląskie

  Nabór wniosków trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz rodzaju prowadzonej działalności.
  Maksymalna kwota dotacji na jedno MŚP to 25 000 PLN.
  Limit dofinansowania na pracownika to 5 000 PLN.
  Przedsiębiorstwo ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać tylko raz.

 • Kujawsko-pomorskie

  Nabór wniosków trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz rodzaju prowadzonej działalności.
  Maksymalna kwota dotacji na jedno MŚP to 25 000 PLN.
  Limit dofinansowania na pracownika to 5 000 PLN.
  Przedsiębiorstwo ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać tylko raz.

 • Lubelskie

  Podregion bialski i chełmsko-zamojski – nabory ogłaszane cyklicznie co 3 miesiące.
  Podregion puławski – nabór ciągły.
  Podregion lubelski - orientacyjny termin rozpoczęcia naboru wniosków to I kwartał 2018 roku.

  Przedsiębiorca będzie miał możliwość pozyskania między 60% a 80% kosztów usługi.
  Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi: dla mikroprzedsiębiorstwa - 75%; dla małego przedsiębiorstwa - 70%; dla średniego przedsiębiorstwa - 60%. Limity podlegają podwyższeniu w przypadku spełniania przez przedsiębiorstwo kryteriów dodatkowych.
  Maksymalna wartość wsparcia na firmę w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15.000,00 PLN.
  Poziom dofinansowania na pojedyncze szkolenie lub jednego pracownika to max. 5 000,00 PLN

 • Lubuskie

  Nabór wniosków trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz obszaru działania.
  Maksymalna kwota dofinansowania na przedsiębiorstwo wynosi 35 000 PLN.
  Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 8.500 PLN

 • Łódzkie

  Orientacyjny termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie - IV kwartał 2017 roku.
  Przedsiębiorca będzie miał możliwość pozyskania między 50% a 80%.
  Szczególnym wsparciem objęte zostaną osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu oraz przedsiębiorstwa z branż i sektorów strategicznych.

 • Małopolskie

  Nabór wniosków o dofinansowanie trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz obszaru działania.
  Limit kwoty dotacji ze względu na wielkość przedsiębiorcy: dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 1-3 pracowników - 8 640 zł; przedsiębiorstwa zatrudniającego 4-9 pracowników - 11 520 zł; dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 10-19 pracowników - 17 280 zł; dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 20-49 pracowników - 28 800 zł; dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 50-99 pracowników - 51 840 zł; dla przedsiębiorstwa zatrudniającego 100-249 pracowników - 97 920 zł.

 • Mazowieckie

  Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego są wykluczeni z możliwości ubiegania się o dotacje na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Na początku 2017 roku pojawi się możliwość starania się o dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • Opolskie

  Orientacyjny termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie – początek 2018 roku.
  Przedsiębiorca będzie miał możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz obszaru działania.

 • Podkarpackie

  Nabór wniosków trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz obszaru działania.

 • Podlaskie

  Instytucją udzielającą dotacji jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
  Nabory ogłaszane są cyklicznie.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania dofinansowania na poziomie 50% lub 80%.
  W przypadku pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, pracowników powyżej 50 roku życia oraz pracowników o niskich kwalifikacjach zostaną zastosowane preferencje w poziomie dofinansowania. Maksymalna intensywność pomocy, tj. dofinansowanie kosztów usługi rozwojowej, zostanie określona na poziomie 80%.
  Maksymalny poziom dofinansowania na osobę – 10 000 PLN.
  Maksymalny poziom dofinansowania na firmę – 50 000 PLN.

 • Pomorskie

  Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego są wykluczeni z możliwości ubiegania się o dotacje na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Na początku 2017 roku pojawi się możliwość starania się o dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • Śląskie

  Nabór wniosków trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz branży.
  Maksymalna kwota dotacji na jedno MŚP to 100 000 PLN.
  Limit dofinansowania na pracownika to 7 500 PLN.

 • Świętokrzyskie

  Nabór wniosków trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa; wieku i wykształcenia pracowników; branży; działalności w srebrnym, białym lub zielonym sektorze. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi dla jednego uczestnika to max. 6000 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania dla firmy to 60 000 PLN na cały okres projektu.

 • Warmińsko-mazurskie

  Nabór wniosków trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz branży.
  Maksymalna kwota dotacji na jedno MŚP to 70 000 PLN.

 • Wielkopolskie

  Nabór wniosków o dofinansowanie trwa.
  Poziom dofinansowania od 50% do 80% wartości usługi szkoleniowej i jest uzależniony między innymi od wielkości przedsiębiorstwa.
  Poziom dofinansowania będzie większy dla wybranych branż, pracowników 50+ i o niskim wykształceniu , jednak nie większy niż 80%.
  Maksymalna kwota dofinansowania na firmę jest zależna od regionu, w którym jest zarejestrowane przedsiębiorstwo i wynosi od 9 000 PLN do 100 000 PLN.

 • Zachodniopomorskie

  Nabór wniosków trwa.
  Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania między 50% a 80% kosztów usługi w zależności od m.in. wielkości przedsiębiorstwa, wieku i wykształcenia pracowników oraz obszaru działania.
  Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy to: 15 000 PLN dla mikro przedsiębiorstw, 75 000 PLN dla małych przedsiębiorstw, 400 000 PLN dla średnich przedsiębiorstw.