Przykład kontenera do przewozu materiałów półpłynnych zabezpieczony systemem na bazie produktów jednoskładnikowych w systemie grunt i nawierzchnia.

In by Karolina Piotrowska

Przykład kontenera do przewozu materiałów półpłynnych zabezpieczony systemem na bazie produktów jednoskładnikowych w systemie grunt i nawierzchnia.