3. Przykład kontenera transportowego zabezpieczonego systemem antykorozyjnym na bazie gruntu epoksydowego i nawierzchni poliuretanowej.

In by Karolina Piotrowska

3. Przykład kontenera transportowego zabezpieczonego systemem antykorozyjnym na bazie gruntu epoksydowego i nawierzchni poliuretanowej.