Procedura reklamacji
GRUPY CSV

 1. Dostawca – Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin zobowiązuje się do dostarczenia produktów o poprawnej jakości, adekwatnym asortymencie i w adekwatnej ilości jako odpowiednika zamówienia złożonego przez Odbiorcę.
 2. Odbiorca zobowiązany jest do składowania i stosowania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami dokumentacji technicznej dostarczonej przez Dostawcę.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości produktu z jego danymi technicznymi Odbiorca zobowiązany jest poinformować Dostawcę w terminie do 7 dni od czasu zauważenia wadliwości zakupionego produktu.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do przekazania Dostawcy próbki wadliwego produktu wraz z opisem wady, podaniem nazwy wyrobu, numeru seryjnego lub kodu paskowego, daty produkcji i daty otrzymania dostawy.
 5. Odbiorca zobowiązany jest do szczegółowego opisu wadliwości produktu z podaniem sposobu stosowania wyrobu w/g karty technicznej produktu.
 6. Dostawca zobowiązany jest przyjąć produkt do analizy technicznej w celu sprawdzenia zasadności reklamacji.
 7. W przypadku potwierdzenia wadliwości produktu Dostawca zobowiązuje się do odebrania wyrobu od Odbiorcy i dostarczenia w zamian produktu o poprawnej jakości i ilości jako odpowiednika produktów zwróconych przez Odbiorcę.
 8. Termin rozpoczęcia analizy reklamacji do 7 dni od momentu otrzymania produktu. W przypadku wykonania analizy przez producenta wyrobu termin zakończenia reklamacji ustalany jest indywidualnie.
 9. Dostawca zobowiązany jest do przechowywania zapisów reklamacji produktów przez okres 2 lat.
 10. W przypadku różnicy zdań między Dostawcą a Odbiorcą, w kwestii klasyfikacji danego produktu jako niezgodnego z wymaganiami jakościowymi, będzie miało miejsce badanie kontrolne wykonane przez dowolną niezależną instytucję badawczą.
 11. W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Dostawca ma prawo obciążyć Reklamującego kosztami zleconej analizy technicznej.

 


Procedura
obiegu dokumentów dotyczących reklamacji produktów.

 1. Wadliwość produktu zgłasza użytkownik produktu do kierownika produktu.
 2. Kierownik produktu po przyjęciu reklamacji zgodnie z procedurą reklamacji, przekazuje dokumentację reklamacji do działu technicznego.
 3. Dział techniczny prowadzi pełną analizę reklamacji i ustala szczegóły dalszego postępowania w porozumieniu ze zgłaszającym reklamację.
 4. Pełna dokumentacja dotycząca reklamacji przechowywana jest w dziale technicznym
 5. Do obowiązków kierowników produktu należy wskazanie właściwych osób u producenta wyrobu mogących służyć pomocą w rozpatrywaniu reklamacji.

 


 

Procedura reklamacji

Grupy CSV

 1. Dostawca – Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin zobowiązuje się do dostarczenia produktów o poprawnej jakości, adekwatnym asortymencie i w adekwatnej ilości jako odpowiednika zamówienia złożonego przez Odbiorcę.
 2. Odbiorca zobowiązany jest do składowania i stosowania produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami dokumentacji technicznej dostarczonej przez Dostawcę.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości produktu z jego danymi technicznymi Odbiorca zobowiązany jest poinformować Dostawcę w terminie do 7 dni od czasu zauważenia wadliwości zakupionego produktu.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do przekazania Dostawcy próbki wadliwego produktu wraz z opisem wady, podaniem nazwy wyrobu, numeru seryjnego lub kodu paskowego, daty produkcji i daty otrzymania dostawy.
 5. Odbiorca zobowiązany jest do szczegółowego opisu wadliwości produktu z podaniem sposobu stosowania wyrobu w/g karty technicznej produktu.
 6. Dostawca zobowiązany jest przyjąć produkt do analizy technicznej w celu sprawdzenia zasadności reklamacji.
 7. W przypadku potwierdzenia wadliwości produktu Dostawca zobowiązuje się do odebrania wyrobu od Odbiorcy i dostarczenia w zamian produktu o poprawnej jakości i ilości jako odpowiednika produktów zwróconych przez Odbiorcę.
 8. Termin rozpoczęcia analizy reklamacji do 7 dni od momentu otrzymania produktu. W przypadku wykonania analizy przez producenta wyrobu termin zakończenia reklamacji ustalany jest indywidualnie.
 9. Dostawca zobowiązany jest do przechowywania zapisów reklamacji produktów przez okres 2 lat.
 10. W przypadku różnicy zdań między Dostawcą a Odbiorcą, w kwestii klasyfikacji danego produktu jako niezgodnego z wymaganiami jakościowymi, będzie miało miejsce badanie kontrolne wykonane przez dowolną niezależną instytucję badawczą.
 11. W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Dostawca ma prawo obciążyć Reklamującego kosztami zleconej analizy technicznej.

Procedura

obiegu dokumentów dotyczących reklamacji produktów.

 1. Wadliwość produktu zgłasza użytkownik produktu do kierownika produktu.
 2. Kierownik produktu po przyjęciu reklamacji zgodnie z procedurą reklamacji, przekazuje dokumentację reklamacji do działu technicznego.
 3. Dział techniczny prowadzi pełną analizę reklamacji i ustala szczegóły dalszego postępowania w porozumieniu ze zgłaszającym reklamację.
 4. Pełna dokumentacja dotycząca reklamacji przechowywana jest w dziale technicznym
 5. Do obowiązków kierowników produktu należy wskazanie właściwych osób u producenta wyrobu mogących służyć pomocą w rozpatrywaniu reklamacji.

Masz pytania?   Jesteśmy do twojej dyspozycji.

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta:
 
    tbok@csv.pl             +48 91 461 25 06 

Grupa CSV Sp. z o.o., ul. Pomorska 58-60, 70 – 812 Szczecin            +48 91 43 21 900            +48 91 46 01 459         info@csv.pl

Masz pytania?   
Jesteśmy do twojej dyspozycji.

Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta:

    tbok@csv.pl
    (91) 461 25 06
     +48 662 146 790