Znajdź to czego szukasz
Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatnosci i cookies

Niniejsza informacja służy poinformowaniu klientów oraz osób kontaktujących się z firmą Grupa CSV Sp. z o.o. o celu, zakresie, czasie, podstawach prawnych przetwarzania udostępnianych przez ww. osoby fizyczne danych osobowych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części zwane RODO).

Administrator Danych

 • Administratorem Państwa danych jest GRUPA CSV SP. Z O.O. Pomorska 56a, 70 – 812 Szczecin, Zachodniopomorskie (dalej jako Administrator). Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Szczecin - XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego. NIP 534-247-60-33, REGON 143024171,KRS 0000390775. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: rodo@csv.pl, lub telefonicznie: tel.  +48 91 43 21 900.

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktowych u naszych kontrahentów obecnych oraz potencjalnych (klienci, dostawcy, instytucje publiczne itp.)

 • 6 ust. 1 lit. b). Rozporządzenia – w przypadku realizacji umowy, zlecenia zakupu bądź podjęcia innych zleconych przez Państwa działań przed zawarciem umowy. W przypadku zawarcia umowy takie dane będą przechowywane przez okres 6 lat. Będą przechowywane przez okres 6 lat do momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostaną zakończone, natomiast zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do czasu ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia; lub/i
 • 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub/i
 • 6 ust. 1 lit f). Rozporządzenia – w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne. Takie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniej czynności na danych osobowych bądź do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia.

Pracownicy byli oraz aktualni oraz kandydaci na pracowników

 • z art. 6 ust 1 lit. a).Rozporządzenia – w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym przypadku celem przetwarzania danych osobowych, przesłane CV będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji, chyba że wyrazili Państwo chęć uczestniczenia w dalszych rekrutacjach;
 • 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego ze stosunkiem pracy oraz obowiązkami pracodawcy w zakresie archiwizowania dokumentacji pracowniczej.

Subskrybenci newslettera

 • z art. 6 ust 1 lit. a).Rozporządzenia – w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym przypadku celem przetwarzania danych osobowych będzie przesyłanie newsletterów zawierających informacje o firmie oraz ofercie (takie dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu wycofania przez Państwa zgody).

Przekazywanie Państwa danych osobowych

 • Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne.
 • Po uzyskanej zgodzie na mailingi ofertowe, powierzamy przetwarzanie danych osobowych podmiotowi Fresh Mail Sp. z o. o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków (w przyszłości może być to inny dostawca rozwiązań mailingowych, działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych osób/podmiotów, którzy zostawiają dane w celu uzyskania kontaktu od naszej firmy poprzez narzędzie przekazujące połączenia telefoniczne Callpage Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska (w przyszłości może być to inny dostawca tego typu rozwiązań, działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych osób/podmiotów, takie jak: dane spływające do Administratora drogą mailową, przez formularz kontaktowy, oraz dane osobowe niezbędne do realizacji mailingu przez firmę Surma Creation, Wojciech Surma, z siedzibą w Szczecine, ul. Ledóchowskiego 16/18, 71-004.
 • Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Technologie, pliki Cookies, logi serwera

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego nastąpiło logowanie na stronę Administratora.
 • Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora, natomiast Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika oraz uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że Użytkownik może w swojej przeglądarce internetowej ustawić blokadę przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Jednakże w takiej sytuacji mogą wystąpić problemy z prawidłowym funkcjonowaniem Strony na urządzeniu Użytkownika.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony
  - Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  - Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Administrator niniejszym informuje Użytkownika, iż ma on możliwość usunięcia plików cookies przechowanych na jego urządzeniu.
 • Administrator ponadto informuje, że korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • Administrator informuje, że w transmisji danych stosuje system kodowania SSL (Secure Socket Layer).

Przysługujące Państwu prawa zgodnie z RODO

 • Prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych innemu administratorowi.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów.
 • Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych – jeśli uznają Państwo, że robimy to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić, wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

Podane przez Państwa dane nie wynikają z żadnego obowiązku prawnego, a są dobrowolne. Jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy, zlecenia lub stosunku pracy.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszą ofertą.